Diagnostika  sa vykonáva modifikovanou metódou podľa Dr. Volla špeciálnym prístrojom SALVIA a počítačového programu EAM set a to meraním odporu kože z jediného bodu na dlani  bodu osrdečníka  tzv. vegetatívnym funkčným  testom.

 

                Tento test:

-    je neinvazívny žiadny odber krvi, stery, žiadne punkcie, rentgen, ultrazvuk

-    odlišuje problém nervového systému od poruchy orgánu

-    diagnostikuje imunitu a jej poruchy

-    diagnostikuje vnútorné orgány vč. mozgu

-    diagnostikuje psychické vplyvy stresy, emočné záťaže, strach, psychocysty

-    diagnostikuje veľmi rýchlo

                Diagnostika pomocou prístroja SALVIA:

-    odhalí problém už v počiatku /napr. nádory,  ktoré ešte nemusia byť zistiteľné štandardnými postupmi

-     zistí záťaž, ktorá je inými technikami ťažko zistiteľná /napr. infekčné ložiská/

-     umožňuje zmerať veľmi konkrétne umiestnenie problému v danom orgáne

-     umožňuje zmerať, aký je v danom mieste problém /vírus, plieseň, atď./

-    umožňuje diagnostikovať, čo zapríčinilo vznik problému, emočná záťaž,          životné prostredie, genetika...

 

TÁTO METÓDA DIAGNOSTIKY JE V PORADNI SKÚSENÉHO TERAPEUTA VEĽMI PRESNÁ A PODROBNÁ