Čo je detoxikácia?

Detoxikácia znamená preč s jedmi. Detoxikácia je nikdy sa nekončiaci proces čistenia vnútorného prostredia organizmu. Životné prostredie, spôsob stravovania, stresové situácie a v konečnom dôsledku mikroorganizmy, ktoré tu vždy boli, sú a budú, to všetko ovplyvňuje naše zdravie.

NÁŠ ORGANIZMUS A PREDOVŠETÝM NÁŠ IMUNITNÝ SYSTÉM SA MUSÍ VEDIEŤ TÝMTO ZLOŽITÝM PODMIENKAM BRÁNIŤ A AJ V NICH ŽIŤ.

Ste alergička, alergik? Mávate časté výtoky, nepravidelnú menštruáciu, ekzémy, vyrážky? Bolieva Vás často hlava, trpíte depresiami? Podľa klasickej medicíny Vám vlastne nič nie je pretože výsledky jej vyšetrení vôbec nesvedčia o Vašich chronických dlhotrvajúcich problémoch. Ak chcete nájsť nielen odpoveď na tieto a im podobné otázky s návrhmi na riešenia, potom ste správne v mojej poradni zdravia ALTERNA.

Po diagnostike zdravotného problému Vám dokážeme pomôcť bez chemických liekov, čisto prírodnými preparátmi. Pracujeme s celosvetovo ojedinelou pôvodnou metódou MUDr. Josefa Jonáša, ktorý sa už desiatky rokov zaoberá prírodnou medicínou nazvanou:
RIADENÁ A KONTROLOVANÁ DETOXIKÁCIA

Chemické látky, rádioaktivita, stres, baktérie, vírusy, plesne, parazity, toxíny z potravín a priemyslu, jedovaté produkty plesní, baktérií, lieky a mnoho ďalších jedov zhoršuje chod nášho organizmu. Chronické ťažkosti je možné detoxikáciou vyliečiť. ALE LEPŠIA JE PREVENCIA.

Detoxikovaní ľudia netrpia civilizačnými chorobami, ktoré sú dnes takmer normou pre celú populáciu. Detoxikované matky majú deti s dobrým imunitným systémom, bez alergií, s nervovou sústavou, ktorá funguje harmonicky.
Priebežne by sme sa mali zbavovať toxínov tak, ako sa denne umývame, upratujeme byt, odstraňujeme špinu a jedy zo svojho okolia.
Priebežná, systematická detoxikácia je cestou za zdravým životom, za nekončiacou a nevyčerpateľnou energiou.

RIADENÁ A KONTROLOVANÁ DETOXIKÁCIA JE NÁVOD AKO SA POSTUPNE ZBAVOVAŤ TOXICKÝCH A INFEKČNÝCH LOŽÍSK A OPRAVOVAŤ EMOCIONÁLNE PORUCHY.

DETOXIKÁCI A A ČÍNSKY PENTAGRAM


Čínska medicína rozoznáva 5 základných orgánov / pečeň, srdce, slezina pľúca, ľadviny/ + 1 základný orgán – mozog, ktorý sa priraďuje k srdcu. Hovorí sa, že zdravie človeka a harmóniu zabezpečuje rovnováha medzi týmito piatimi orgánmi. Je možné povedať, že človek je zdravý a v zásade ochránený pred všetkými civilizačnými chorobami ak má detoxikované tieto orgány a nenachádzajú sa v nich infekčné ložiská. Tento stav absolútnej čistoty je ťažko dosiahnuteľný, preto je nutné usilovať o to, aby z týchto 5 + 1 základných a k nim pridružených sekundárnych orgánov boli odstránené predovšetkým hrubé toxíny a infekčné ložiská. Aby nedošlo k mnohým nedorozumeniam je nutné uviesť nasledujúce: ak niekomu povieme, že má infekčné ložisko v určitom orgáne, neznamená to, že má tento orgán zlý – chorý. Napríklad u srdca – infekčné ložisko v srdci má viac ako 50 % celej populácie. To však vôbec neznamená, že je ich srdce fyziologicky v neporiadku. Naopak klasickým vyšetrením sa zistí, že srdce je úplne v poriadku. Tým istým vyšetrením sa však nezistí, že v srdcovom svale sa nachádza hlien, ktorý v sebe ukrýva infekčné ložisko. Mať teda detoxikované srdce a mozog znamená nedostať infarkt alebo len tak z ničo nič neochorieť závažnou psychickou chorobou.

Pre základné pochopenie je nutné uviesť vzťahy základných orgánov z pentagramu:

 

základný orgán                              súvisiace  orgány

PEČEŇ - žlčník, oko, šlachy, mazová žľaza, periférne nervy, kýčlový kĺb, pošvová sliznica, semeníky
SRDCE - tenké črevo, dvanástnorník, aorta, osrdečník, tepny
SLEZINA – slinivka, žalúdok, vegetatívne nervy, hormonálny a lymfatický, systém,  ucho, ústna dutina
PĽÚCA – hrubé črevo, koža, nosné dutiny, hrtan, priedušky, priedušnica, potná žľaza, žily
ĽADVINY – močový mechúr, vaječníky, vajcovody, maternica, zuby, miešny kanál, štítna žľazaVytvorenie primárneho infečného ložiska v jednom zo základných orgánov prináša so sebou tvorbu ďalších infekčných ložísk a teda i problémov v súvisiacich orgánoch.

Vzťah jednolivých orgánov k imunite a emociám je nasledujúci:

 

Orgán                  Druh imunity                    Druh emócií

 

SRDCE               protichlamýdiová               radosť, láska

SLEZINA             protivírová                         premýšľavosť, starostlivosť

PĽÚCA                protibakteriálna                  smútok, depresia

ĽADVINY             protipliesňová                    strach, úzkosť

     PEČEŇ            protinádorová                zlosť, agresia

DETOXIKÁCIA INFEKČNÝCH LOŽÍSK DETOXIKAČNÝMI PREPARÁTMI

Klientom našej poradne sa stáva človek, ktorý je ochotný na sebe aktívne pracovať a taktiež zmeniť väčšinu zo svojich zlých životných návykov. Detoxikačná medicína je vďaka detoxikačným preparátom výborným základom a prostriedkom ku komplexnej premene človeka smerom k zdraviu a k pozitívnym vlastnostiam. Veľkou výhodou tejto terapie preparátmi Joalis, Help a Abelia je, že nejde o metódu invazívnu a že nie je veľkým zásahom do prirodzeného fungovania ľudského organizmu. Všetky preparáty sú schválené ako doplnok stravy. To znamená, že nenahrádzajú lieky predpísané lekárom a môžu byť kombinované s inými doplnkami stravy ako aj s liekmi predpísanými lekárom.

Pri používaní preparátov sa môžu vyskytnúť určité stavy, ktoré nazývame detoxikačnými prejavmi. Bývajú často zamieňané za vedľajšie alebo alergické reakcie organizmu. Pretože je mechanizmus pôsobenia detoxikačných preparátov úplne iný ako ho pozná klasická medicína, je nutné za detoxikačnými prejavmi vidieť konkrétne toxíny prítomné v organizme, ktoré sa za pomoci týchto preparátov uvedú do pohybu a obvyklými imunitnými reakciami sa potom dostávajú z organizmu. Preparáty do organizmu nič nedodávajú, iba pôsobia priamo alebo nepriamo pomocou imunitného systému na terapeutom diagnostikované predpokladané toxíny a infekcie uložené v organizme. V tom je ich veľká výhoda pretože ich zaradením do potravín pre zvláštnu výživu ich môžu užívať všetci ľudia.

Výber preparátov, dĺžku doby ich užívania, možnosti ich kombinácie užívania ako aj spôsobu ich užívania je výlučne individuálny a je v kompetencii terapeuta – špecialistu detoxikácie.