Naša pyramída je exaktne zmenšený tvar Cheopsovej pyramídy, ktorej základňa je vodorovná a bočné steny smerujú presne k magnetickému pólu zeme čo vytvára predpoklad aby sa v nej koncentrovala energia. Je dôležité vedieť, že pyramída energiu nevytvára ale ju len akumuluje, pričom pre človeka nie je škodlivá. Optimálne proporcie pyramídy umožňujú zhromaždovať vo svojom vnútri životnú energiu pochádzajúcu z hĺbky zeme a okolitého priestoru. Energia prúdi smerom od základne k jej vrcholu, pričom pyramída túto energiu zároveň emituje stenami do vnútra všetkými smermi. Uvedená energia blahodárne pôsobí na človeka, môže posilňovať organizmus, zväčšovať vitalitu, liečiť ľudí i zvieratá, zmierňovať bolesti, urýchlovať hojenie rán, zabezpečiť zdravý spánok, zlepšenie stavu nerového systému, ústup bolestí hlavy, úpravu krvného tlaku, reguláciu samouzdravovacích procesov v ľudskom tele.

Dĺžka pobytu pod pyramídou ako aj počet relaxačných sedení sú výsostne individuálne a závisia od pocitov každého klienta a môžu sa meniť.

 V priebehu našej praxe sa pozitívne overil blahodárny vplyv tejto relaxácie ihneď po absovovaní soľnej sprchy.

Tiež masáž plochými eloktródami prístrojom SHUBOSHI pod pyramídou spolu s pitím vody energizovanej práve touto pyramídou, znásobila priaznivé účinky tejto masážnej techniky.