Bezprostredne a logicky nasleduje v našom programe po čiastočnej alebo úplnej detoxikácii organizmu.

Doporučujeme 14 – dňový pobyt 45 minút denne, resp. 7 – dňový 2 x 45 minút denne v takzvanej soľnej sprche. Kamenná soľ z Ukrajiny resp. z Poľska sa po očistení zohreje na potrebnú teplotu, potom sa zomelie na jemný prášok a vháňa sa do uzatvorenej miest- nosti, kde sa vytvára soľný opar. Dýchaním tohto oparu sa okysličujú všetky orgány ľudského tela. Efekt takéhoto pobytu je omnoho väčší ak klient nemá problém absolvovať takéto dýchanie vyzlečený do spodnej bielizne, čo zabezpečuje maximálnu absorbciu soľného oparu cez póry celej kože. Už po absovovaní polovičnej prepdísanej kúry sú na klientoch viditeľné pozitívne zmeny fyziologické i psychické.

U tejto formy terapie boli dosiahnuté najlepšie výsledky pri zmierňovaní prejavov astmy, rôznych alergií, ekzémov, ale i srdcovo-cievnych ochorení.